Kategoryen

No products in the cart.

Fryske boeken

De Afûk hat alle Fryske boeken, alle boeken oer Fryslân en alle boeken oer de Fryske taal yn de winkel yn Ljouwert én hjir yn de websjop. 

Fryske berneboeken

Fryske berneboeken binne populêr. In protte bern binne grut wurden mei de Fryske berneboeken fan Jentsje of Tomke. In protte titels gean al jierren mei. Tink dêrby oan ‘Tûzen wurden‘ of ‘Fan de mol dy’t witte wol wa’t him op’e kop skiten hat.’ Mar ek boekjes mei Fryske bernegedichtsjes dogge it altyd goed.

Toan 1099–1116 fan 'e 1242 resultaten

Yn winkelwein
Paadwizer
17,50
Kleine encyclopedie van het Skûtsjesilen
Yn winkelwein
Kleine Encyclopedie van het Skûtsjesilen
Oanbieding
16,50 3,50
Lief en leed in Leewaddn
Yn winkelwein
Lief en leed in Leewaddn
10,00
Yn winkelwein
An introduction to Old Frisian
38,15
Yn winkelwein
Fangst fan ‘e demoandolfyn
15,00
Yn winkelwein
Friese kerken
Oanbieding
19,90 15,00
Tomke nei skoalle
Yn winkelwein
Tomke nei skoalle
6,50
Tomke nei it húske
Yn winkelwein
Tomke nei it húske
6,50
P is fan PIBA
Yn winkelwein
p is fan PIBA
5,00
Yn piama de dyk oer
Yn winkelwein
Yn piama de dyk oer
12,90
Yn winkelwein
Under de sinne fan de Ivige
14,00
Kikkert is kikkert
Yn winkelwein
Kikkert is Kikkert
7,90
Dideldeintsje wol nei skoalle
Yn winkelwein
Dideldeintsje wol nei skoalle
Oanbieding
8,90 5,00
Suske en Wiske - De boartlike boarre
Yn winkelwein
Suske en Wiske – De boartlike boarre
6,95
Nije bloei
Yn winkelwein
Nije bloei
22,50
Yn winkelwein
Littenser merke
22,50
Klinke en drinke - Dat wie doe sa
Yn winkelwein
Klinke en drinke – Dat wie doe sa
15,00
Hûnewacht
Yn winkelwein
Hûnewacht
Oanbieding
15,00 2,50

De nijste Fryske boeken

Alle Fryske boeken dy’t ferskine, kinst fine by de Afûk. Tink dêrby oan Fryske boeken oer keunst en kultuer, natoer en toerisme, Fryske boeken oer skiednis, Fryske stripboeken en sels Fryske e-books en lústerboeken.

Boeken om Frysk te learen

Wolsto graach Frysk leare? Fansels ha wy in Frysk wurdboek te keap. Mar ek boekjes as ‘Leer je hond Fries‘ of ‘Fries voor dummies‘ binne hiel geskikt. En hast de ‘Taalgids Fries‘ al besjoen? En dan kinst fansels ek altyd noch in kursus folgje. Sjoch dêrfoar op kursus.afuk.frl.