Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Terpbewoning in oostelijk Friesland

J.A.W. Nicolay (red.)

36,45

Uitverkocht

Details

Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergoo

Voordat de eerste zeewerende dijken in de 12e of 13e eeuw werden aangelegd, bestond de kuststrook van Friesland uit zee, wad en kwelder. Op de hogere delen van de kwelder was vanaf de eeuwen voor het begin van de jaartelling bewoning mogelijk: er werden podia aangelegd, waarop boerderijen stonden. Door het opwerpen van klei, mest en afval werden deze podia geleidelijk groter, tot ze de omvang bereikten van de vele huis- en dorpsterpen die nog steeds in het Friese landschap herkenbaar zijn. Nabij Anjum en Birdaard liggen twee van deze terpen, die door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen archeologisch zijn onderzocht. De blootgelegde lagen en de aangetroffen objecten vertellen een boeiend verhaal over het boerenbestaan in een sterk dynamisch landschap, op de grens tussen land en water.

 

Author : J.A.W. Nicolay (red.) ISBN : 9789077922675 Pages : 321 Language : Nederlands Publisher : Barkhuis/Groningen University Library Format : Softcover Categorie: , , , .