Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Sjong in nij liet

13,50

Details

Grytsje Kingma sjongt lieten fan Atze Bosch.

 1. Sjong in nij liet
 2. Hear, ik kom ta Jo
 3. Al sil gjin nôt mear rypje op ‘e bou
 4. Nim my sa’t ik bin
 5. Wês Jo myn takomst
 6. Leafde wie it, ûnútputlik
 7. Gean, stille freon
 8. Sa freonlik en sa feilich as it ljocht
 9. Yn ‘e skurte fan mem
 10. Jou, dat ik fredestichtsje, Hear
 11. No wurdt it ljocht yn tsjuster wei
 12. De frede fan ‘e greiden
Categorie: , .

Gerelateerde producten