Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

It Beaken, jiergong 78, nûmer 3/4 - 2016

17,50

Details

Ynhâld

Reinier Salverda en Eric Hoekstra

   Fryske literatuer, op oare wize lêzen

185-189

Reinier Salverda en Eric Hoekstra

   Friese literatuur, anders gelezen

190-194

Piet Gerbrandy

   Temmen en inbedden. Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx

195-207

Alpita de Jong

   De wet van de voorwaartse bûtensprong

208-216

Abe de Vries

   In korreksje op de kanon. Libben en poëzij fan Marten Hepkes Bakker (1848-1927)

217-229

Piter Boersma

   Friesche Tjerne is gewoan in minske

230-240

Marc van Oostendorp

   Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga’s poetry

241-254

Friduwih Riemersma

   Wa’t skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer

255-274

Henk van der Liet

   ‘Frjemd en dochs eigen?’ Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke

275-290

Auteurs 291-292

ISBN : Categorie: .