Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Drift

Jan Minno Rozendal

16,00

Details

Drift – Jan Minno Rozendal


Dokkum – begjin 20e iuw

Noch foar’t de legere skoallejierren foar Nelly op ‘e ein rinne, leit har takomst eins al fêst. Dat betsjut: net fierder leare, mar mem helpe mei de soarch foar de grutte húshâlding. Of oars moat se mar by in boer oan it wurk.

Nelly hat lykwols in heger doel yn ‘e holle, en dreamt oer in takomst, dy’t hat út dat nearzige lytse wrâldsje dêr’t se yn libbet helje sil.

Mar oan har lot is net te ûntkommen: op har ierde is gjin plan foar dreamers. Al besykje guon har fan it tsjinoerstelde te oertsjûgjen.


Utjouwerij KFFB

ISBN : 978-94-91971-11-2

192 siden, ynbûn