Categorieën

No products in the cart.

De lytse gruffalo

Julia Donaldson

14,99

Details

De kleine gruffalo gaat op zoek naar de Grote Verschrikkelijke Muis. Maar wie ze ook tegenkomen, niemand lijkt op het monster.
Zou hij wel bestaan?

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd,
doe slûpte de lytse gruffalo fol moed
op har teantsjes, hiel sacht
út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.

Bestel ook:


Wytske Jongbloed: “It ferhaal is op rym skreaun en yn de tekst sit in protte herhelling fan ferhaalfragminten. Dat is foar bern poer geskikt. Dêrmei stimulearje je nammentlik de taalûntwikkeling en leare bern in protte nije wurden. Myn neefkes ha beide fol ferwûndering nei dit prachtige ferhaal lústere en genoaten fan de moaie platen. De lytse gruffalo is absolút in oanrieder en ekstra leuk yn de kâlde wintermoannen!” Lês hjir de folsleine resinsje fan Wytske.

Klaske Faassen-Buma: “De earste kear fûn Sybren it sa spannend, dat hy achter mem har rêch krûpte. Mar de twadde kear en de kearen dêrnei binne se slop fan laitsjen wannear’t de oare bisten it ha oer gruffalotee en in gruffalokroket. ‘Dat kin toch net mem’, hahaha! Bauke sjocht fan alles yn de printen en siket alle bisten dy’t ferstoppe sitte. ” Lês hjir de folsleine resinsje fan Klaske.

Author : Julia Donaldson Illustrator : Axel Scheffler ISBN : 9789492176042 Pages : 32 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Category: , , , , .