Categorieën

Kinderboeken 0-4

Voorlezen! Daar begint het mee! Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band mei je baby. Kinderen die als klein baby al voorgelezen worden, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet op tijd genoeg beginnen met voorlezen. Hierbij het complete aanbod van de mooiste Friese kinderboeken voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Heel populair zijn de Friese boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ook het dikke boek van de Friese Jip en Janneke doet het altijd goed.

 

Toon 91–108 van de 122 resultaten

Romke knuffel én Tomke leart fytsen
In winkelmand
Romke knuffel én Tomke leart fytsen
Aanbieding
14,00 12,50
In winkelmand
Witst wol hoe mâl ik mei dy bin?
14,95
Knipperke
In winkelmand
Knipperke
Aanbieding
7,95 4,95
Tomke- 6 fleurige ferhaaltsjes fan Tomke, Romke en Kornelia
In winkelmand
Tomke – 6 fleurige ferhaaltsjes fan Tomke, Romke en Kornelia
Aanbieding
8,95 1,00
Tomke - Nei de toskedokter
In winkelmand
Tomke – Nei de toskedokter
6,50
Krûpelhintsjes
In winkelmand
Krûpelhintsjes
5,95
Nijntje op 'e buorkerij
In winkelmand
Nijntje op ‘e buorkerij
12,50
Lytse pluis
In winkelmand
Lytse pluis
6,95
In winkelmand
Jonge bisten
9,95
In ECHTE jonge
In winkelmand
In echte jonge
Aanbieding
11,95 7,50
In ECHT famke
In winkelmand
In echt famke
Aanbieding
11,95 7,50
Winterwille mei Stip
In winkelmand
Winterwille mei Stip
7,99
Mem, wat ite wy hjoed?
In winkelmand
Mem, wat ite wy hjoed?
12,50
Tomke nei skoalle
In winkelmand
Tomke nei skoalle
6,50
Tomke nei it húske
In winkelmand
Tomke nei it húske
6,50
Kikkert is kikkert
In winkelmand
Kikkert is Kikkert
7,90
Dideldeintsje wol nei skoalle
In winkelmand
Dideldeintsje wol nei skoalle
Aanbieding
8,90 5,00
Stip nei de pleats
In winkelmand
Stip nei de pleats
8,99
Foarlêze! Dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle, fersterket de bân mei dyn poppe en/of pjut. Bern der’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net op ’e tiid genôch begjinne mei foarlêzen. Hjirby it komplete oanbod fan de moaiste Fryske berneboeken foar bern fan 0 oant 4 jier. Hiel populêr binne de Fryske boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ek it dikke boek fan de Fryske Jip en Janneke docht it altyd goed.