Kategoryen

No products in the cart.

Stadswandeling Leeuwarden - Sporen van de Nassaus

7,50

Net op foarried

Details

Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren de voorvaderen in rechte lijn van onze huidige koninklijke familie. Er zijn in Leeuwarden nog veel sporen te vinden uit de tijd dat de Nassaus hier hun hofhouding hadden.

In ‘Sporen van de Nassaus’ wordt een wandelroute beschreven die u voert langs de monumenten waar de Nassaus leefden, de kerkdienst bijwoonden en begraven werden. Voorbeelden hiervan zijn het Stadhouderlijk Hof, de Waalse Kerk en de grafkelder in de Jacobijnerkerk.

De wandelroute gaat ook langs de woonhuizen van de elite en de bestuurders die bij het hof betrokken waren. En langs de onderkomens van het hofpersoneel en de ambachtslieden die in opdracht van de vorstelijke familie werkten