Kategoryen

No products in the cart.

Petgat

Anneke van Renssen

12,50

Details

Yn 2018 holden Willem Winters en Anneke van Renssen twa kear ta yn it skriuwersarkje fan Rink van der Velde op ‘e Feanhoop. De earste kear yn juny, de twadde kear yn desimber en yn jannewaris 2019. Se makken dêr (hast) alle waarsomstannichheden mei. Hjitte, tonger, stoarm, wolkbrekken, mist, stringe froast en snie.

It arkje sels is moai en smûk, mar net echt bysûnder. Wol de lizzing: yn in petgat. Yn de wiken dat se dêr sieten, seagen se dat it petgat alle dagen itselde, mar dochs oars wie.
Se waarden dêrtroch fassinearre. Willem makke alle dagen foto’s út hast itselde stânpunt wei. Der ûntstie in oade oan dat idyllyske plak.