Kategoryen

No products in the cart.

Miniatuur telegraaf - 25 cm

(Miniatuer telegraaf - 25 sm)


14,95

Details

Tidens in keatswedstriid wurdt de telling byhâlden op in tastel, neamd De Telegraaf. As de wedstriid begjint kriget de opslachpartij de reade kleur en de útslachpartij de wite kleur. De Telegraaf hat trije hoarizontale earmen. Oan de ûnderste earm wurde de Punten teld. Elke hinger stiet foar 2 punten. Oan de middelste earm is romte foar in Earst, seis punten is ien Earst. Oan de boppeste earm is romte foar twa buordsjes, de Spullen. Ien Spul stiet foar twa Earsten.

As beide partoeren oan elkoar weage binne en alle buordsjes hingje, dan is de stand 5-5, 6-6. We neame dat ‘Alles-aan-de-hang’. De beslissende slach bepaald it winnende partoer.

Materiaal: hout.