No products in the cart.

No products in the cart.

Libben

2,50

Details

20 biologylessen, opboud neffens de seizoenen, mei fjouwer lessen per seizoen en
fjouwer praktikumlessen. Mei in tekstboek en in ferwurkingsboek mei fragen en opdrachten.
Inkele lestitels: Fryslân guozzelân (hjerst), Op ’e flecht (winter), Aaien en jongen (maitiid) en It Waad (simmer). By de lessen hat Omrop Fryslân moaie útsjoerings makke.