Kategoryen

No products in the cart.

It útsjoch

Piter Boersma

15,00

Details

It útsjoch bestiet út allegear koarte en langere stikjes en stikken. It is opboud út in griemmank fan deiboekachtige notysjes, aforistyske útspraken, gedachtespinsels, oantinkens, oantekeningen oer it skriuwen en oer skriuwers en boeken dêr’t de auteur wat mei hat, út ferbyldingen en ferhalen. Dêrby giet de skriuwer gauris werom nei syn jeugd. Yn dit boek wurde saken yn direkte bewurdingen nei foaren brocht, mar ek yn de foarm fan ferbyldingen.

It útsjoch hat in autobiografysk útgongspunt, mar it is gjin gewoane autobiografy. Yn it boek wurdt in ferhaal ferteld, mar net op ‘e wize sa’t dat yn in ‘gewoan’ ferhaal of yn in ‘gewoane’ roman dien wurdt.

Author : Piter Boersma ISBN : 9065703640 Pages : 235 Language : Frysk Publisher : Koperative Utjowerij Format : paperback Kategory: , , , .