Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Ierdewurk

Harmen Wind

2,50

Details

Harmen Wind skriuwt al tweintich jier geregeld poëzy yn it Frysk. Foar syn earste bondel, Ut ein (1985), krige er de Fedde Schurerpriis. De lêste, By heech en by leech, ferskynde yn 2002. Ek yn it Nederlânsk komt om de trije, fjouwer jier in dichtbondel fan him út. De lêste wie: Buiten adem (2001). Foar it earst publisearret er dit jier twa bondels neist elkoar: Ierdewurk en Aardewerk. Fan trijefearn fan dy gedichten wurde sadwaande twa ferzys útbrocht. Foar it oerbliuwende part rinne beide útjeften útien.Dêrneist skriuwt Wind ek proaza, oan’t no ta twa romans yn it Frysk: De izers fan ‘e frijheid (Utjouwerij Fryslân, 1998) en It ferset (Utjouwerij Fryslân, 2004), in roman der’t er yn de Nederlânske ferzy, Het verzet, de Debutantenprijs 2003 mei wûn (Stichting Perspectief Dordrecht).