Kategoryen

No products in the cart.

heit en mem magazine /tydskrift nr. 1 - 2021

0,00

Net op foarried

DetailsHawwe jim de nije heit & mem al sjoen?? Yn it blêd lêst dit kear û.o. bern yn it ferkear, hormoanen, oer leave omkes en tantes, oer bern op de yogamatte en noch folle mear.

It blêd wurdt yn in oplaach fan 36.000 stiks troch hiel Fryslân rûnbrocht, by biblioteken, skoallen, sikenhúzen en bernedeiferbliuwen.

Wolsto tenei ek graach de heit&mem útdiele op dyn skoalle, evenemint of organisaasje? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@heitenmem.nl.
Mear ynformaasje en de ferspriedingslist fynst hjir.

Kinst ek in eksimplaar thús besoarge litte, it blêd is hjir online te bestellen en dan betellest allinne de ferstjoerskosten.
Do meist net mear dan 1 eksimplaar bestelle. Wolst graach mear ha om út te dielen? Nim dan efkes kontakt mei ús op.

De heit&mem is hjir online yn te sjen.

In protte lêswille tawinske!

Relatearre produkten

Timen op 'e tegels
Yn winkelwein
14,99
Yn winkelwein
0,00
tankewol leave oppas
Yn winkelwein
1,00
heity is hiel grappich
Yn winkelwein
1,00