Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Grûn en minsken

Reinder Brolsma

5,00

In stock

Details

Grûn en minsken wurdt algemien beskôge as Brolsma syn bêste roman. Sa konsekwint mooglik beskriuwt er it libben fan Danjel fan Kuken, sûnder de ôfdwalende beskriuwings dy’t er him oars faak tastie.

Steech, sêne nei sêne, bout er it byld op fan in minske dy’t himsels genôch is en dy’t de tagedienens fan God en meiminsken, fan wiif en bern net iens begeart. In man dy’t net uterje kin wat him besielet, dy’t komselden mar wat tearens betoant, gjin kweaden of ferkeardenien sasear, mar ien dy’t allinnich jild en besit telt.

Syn soan ferstjert, frou en dochters ferlitte him. Hy feroaret him der net om. Mar ek de grûn dêr’t er foar libbe hat, dy hat er syn gerak net jûn. Sa bliuwt dizze leafdeleaze figuer iensum en allinnich achter nei in libben dat fermuozze liket. Grûn en minsken is in útjefte yn de rige Fryske klassiken.

Author : Reinder Brolsma Pages : 299 Language : Frysk Publisher : Fryslân Format : gebonden Kategory: , , , , .