Kategoryen

No products in the cart.

Ensafh. Frysk literêr tydskrift Nr. 2 - 2021

7,25

Details

Literêr tydskrift Ensafh ferskynt 6 it jier op papier. Op www.ensafh.nl ferskynt om de 3 dagen in nije bydrage. Alle dagen wurdt de rubryk Nijs en de blogs bywurke.

Yn it twadde nûmer fan Ensafh 2021 steane û.o. resinsjes fan Josse de Haan syn roman Passys troch Geart Tigchelaar en fan Meindert Bylsma’s assosjaasjeroman It iene hellet it oare út troch Gerbrich de Jong.

Fierder poëzy fan Janneke Spoelstra, Jetze de Vries en Anne Feddema

 

New label : 1 Pages : 64 Language : Frysk Publisher : ensafh.nl Format : Softcover Kategory: , , .