Kategoryen

No products in the cart.

Ensafh. Frysk literêr tydskrift Nr. 1 - 2022

7,25

Details

Literêr tydskrift Ensafh ferskynt 6 it jier op papier. Op www.ensafh.nl ferskynt om de 3 dagen in nije bydrage. Alle dagen wurdt de rubryk Nijs en de blogs bywurke.

It earste nûmer fan Ensafh 2022 befettet û.o. resinsjes fan de lhbty+ bondel Do draachst de leafde oan fan Jelma Knol en Lomme Schokker besprekt it boek Linte Ruardi fan Klaas Rusticus. Fierder poëzy fan Lubbert Jan de Vries en Catharina Lautenbach, en in koart ferhaal fan Elmar Kuiper.

 

New label : 1 Pages : 64 Language : Frysk Publisher : ensafh.nl Format : Softcover Kategory: , , .