Kategoryen

No products in the cart.

Een slagje hier en daar

Ulke Brolsma

15,00

Details

Ien fan de dielnimmers oan de Tsiendeiske Fjildtocht (1831) tsjin de Belgen wie Hessel Brolsma út Stiens. Troch brieven hold er syn âlden op de hichte fan syn aventoeren yn België en Brabân. In lytse 175 jier letter reizget syn betoerpakesizzer Ulke Brolsma him achternei en docht dêr yn dit boek ferslach fan. Oan de hân fan de brieven fan syn foarfaar skilderet er in libben byld fan dy histoaryske fjildtocht en it soldatelibben yn dy tiid. En tagelyk is dit boek ek in ferslach fan in skriuwer dy’t him hieltyd mear bewust wurdt fan syn Brolsma-woartels.

Author : Ulke Brolsma ISBN : 9789056151324 Pages : 175 Language : Frysk Publisher : Bornmeer Format : paperback Kategory: , , .