Kategoryen

No products in the cart.

De Moanne - Nr. 5 - novimber 2021

7,00

Details

Algemien-kultureel opinyblêd, mei literêr tydskrift Trotwaer. Ferskynt fjouwer kear jiers. Mei û.o. ynterviews mei de Fryske tolk Fedde Dijkstra, Dr. Anne Merkuur en de nije direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy Nelleke IJssennagger.

 

ISBN : 0571-4020 New label : 1 Pages : 64 Language : Frysk Publisher : Stifting De Moanne Format : Softcover Kategory: , , .