Kategoryen

No products in the cart.

De klûs fan Copmanshurst

Piter Boersma

13,50

Details

Piter Boersma krige yn 1998 de Gysbert Japicx-priis foar syn roma “It libben sels”. Yn dy roman gyng it om ‘e spanning tusken it ferlet oan ôfsûndering en it ferlet oan kontakt. De titel fan syn nije roman, De klûs fan de Copmanshurst lit sjen dat it tema fan ‘e ôfsûndering de skriuwer noch net loslitten hat. Wat ûnderwerp, opset en styl oangiet is it nije boek lykwols wat oars. Yn De klûs fan de Copmanshurst giet speurder Sjûk yn opdracht fan ‘e keningin op syk nei de klûs fan har man, de kening.

Author : Piter Boersma ISBN : 9065703314 Pages : 157 Language : Frysk Publisher : Koperative Utjowerij Format : paperback Kategory: , , .

Relatearre produkten